Yazınızı gönderin yayınlayalım.

Sanal Müze Gezintisi: Sanal Müze Gez !

Pin It
------------------------------------------------------------------------------------
     Siz de yazılarınızı Tarihi Keşfet'e gönderin, burada yayınlayalım     
------------------------------------------------------------------------------------

Sanal Müze nedir ?


Sanal Müzeler, panoramik fotoğraf ve değişik medya imkânlarından faydalanılarak hazırlanmış, mekanı veya çevreyi tüm yönleriyle ziyaretçiye sunan, internet erişimi sayesinde dünya çapında iletişimi olanaklı kılan, gezmek ve görmek için fiziksel anlamda bir mekâna ihtiyaç duymayan müzeler şeklinde tanımlayabiliriz. Bugün Türkiye'de bir çok müze için internet ortamında sanal gezinti imkanı sunulmuştur.Sanal Müzelerin Faydaları ve Eğitime Katkısı

Sanal müzeler, dünya çapında erişim sağlarlar; Bugün bir müzenin sahip olduğu birikiminin sadece içinde bulunduğu toplumun değil dünyanın mirası olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle günümüzde müzeler hızla sayısallaşmaktadır. Benzer tür müzeler ve benzer koleksiyona sahip müzeler portallar oluşturmaktadırlar. Avrupa saray müzelerini ve sınırları olmayan müzeleri örnek gösterebiliriz. 

Sanal müzeler, ziyaretçiler ile kesintisiz iletişim sağlar; İletişimin ön plana çıktığı dönemlerde müzeler geleneksel medya araçlarını kullanmışlardır. Ancak bu medya yapılarının sağladığı imkanlar kısıtlı ve yavaş
olmasından dolayı müzelerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyorlardı. İnternet ile müzeler ziyaretçileri ile kesintisiz ve hızlı iletişime geçmişlerdir. 

Sanal müzeler, doğru tasarlandıklarında uzaktan eğitim, hayat boyu eğitim amacıyla kullanılabilirler; 20. yüzyılın başından itibaren müzeler eğitim kurumları olarak kabul görmektedir. Sanal müzeler gerek müze içi gerekse müze dışı eğitim etkinliklerinde etkin rol oynamaktadırlar. Bugün birçok müzenin internet uygulamalarında değişik yaş gruplarına göre tasarlanmış eğitim paketlerine erişim sağlanmaktadır. 

Sanal müzeler sayısal ayrımın kapanmasına katkıda bulunurlar; Devrim olarak nitelendirilen bilişim teknolojilerindeki gelişme yeni sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunların en önemlisi ve akla ilk geleni sayısal ayrımdır. Sanal müze uygulamaları ile oluşturulan e-kültür faaliyetleri sayısal ayrımın  kapanabilmesine olanak sağlarlar. 

Sanal müzeler, doğru ve güvenilir bilgi kaynaklarıdırlar; İnternetin sağladığı olanaklar herkesin istediği bilgiye ulaşmasını sağladığı gibi, yine herkesin bilgi havuzuna eklemeler yapmasına olanak sağlar. Bu nedenle 
internetle yer alan bilgilerin güvenilirliği her geçen gün biraz daha azalmaktadır.  Müzeler güvenilir bilgi kaynağı olma özelliklerini oluşturdukları sanal müze  uygulamaları ile de sürdürerek internette güvenilir bilgi kaynakları olmaktadırlar”. 

Ülkenin en ücra köşesindeki köy, kasaba ve beldelerde yaşayan insanların gidip  görme olanağı bulunmadığı büyük müzeler, sanal müze ortamı sayesinde ziyaretçinin  ayağına götürülmüş olur. 

Sanal müze aracılığı ile dünya ülkelerinde bulunan büyük müzelerin gezilmesi mümkün olabilmektedir. 

Ziyaretçiler sanal müzeye, zaman kısıtlaması olmadan kesintisiz gidebilirler. 

Gerçek mekana sahip müzelerin yerini tutmamasına rağmen, genel kültür açısından bilgilendirme sağlar. 

Ülke geneline yayılan tüm okullara kurulacak olan elektronik iletişim ağları sayesinde müze eğitimi ilişkisi kurulabilir. 


FOTOĞRAFTA SANAL GERÇEKLİK 

VE MÜZELER YOLU İLE SANAT EĞİTİMİNE KATKILARI 
(ANITKABİR, ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ UYGULAMASI)
Hami Onur BİNGÖL


Bu sayfaya link ver !

0 yorum:

Bu sayfada bir iz bırakın, yorum yapın !