Yazınızı gönderin yayınlayalım.

İstanbul böyle işgal edilmişti ! (Resim)

Pin It
İstanbul, 16 Mart 1920’de İtilâf Devletleri’nce resmen işgal edilmişti. İngiliz, Fransız ve İtalyan Yüksek Komiserleri, sabah erkenden Sadrazam Salih Paşa’ya bir nota vererek saat 10’dan itibaren İstanbul’un işgal edileceğini bildirmişlerdi. Notanın ekinde, İstanbul’un Müttefik devletlerin askerî işgali altına alınacağı, Müttefik askerî makamlarının, müttefik yüksek komiserleri namına şehrin işgali için gereken bütün askerî tedbirlerin uygulanmasını sağlayacakları, buna göre; Harbiye ve Bahriye Nezaretlerinin işgal edileceği, buralardan verilecek emir ve tebligatların kontrol ve sansüre tabi tutulacağı, posta, telgraf ve telefonun kontrol altına alınacağı, polisin de sıkı bir kontrole tabi tutulacağı, sükûn, nizam ve asayişin muhafazası için gereken bütün nizamnamelerin düzenleme, duyurma ve uygulamasının işgal kuvvetlerince sağlanacağı vurgulanıyordu.

Müttefik Kuvvetler Komutanı General Wilson da ‘İstanbul Ahalisine’ başlığıyla yayınlanan bildirisinde izinsiz silah taşımanın kesinlikle yasaklandığı, sekiz santimden uzun bıçak ve hançerlerin silah sayılacağı, her türlü toplantının kesinlikle yasak olduğu ve bu emirlere uymayanların Divan-ı Harb-i Örfi’ye verilerek idamla cezalandırılacaklarını belirtiyordu. Yine işgalcilerin bir duyurusu, İtilaf Devletlerinin Galata’daki pasaport dairesinden vize almadan Anadolufeneri-Pendik hattından öteye seyahat etmenin yasak olduğunu bildiriyordu.
Yarımada ve Haliç'teki İşgal Donanması-1920


İngiliz askerlerinin Pera'dan Taksim'e yürüyüşü-1922

Fransız FT-17 tanklarının Sirkeci Liman'nda karaya yüklenmesi-1920
Galata Köprüsü'nde Fransız işgal askerleri (arkada Yeni Camii)

Galata Köprüsü-1920 (sağ arkada Süleymaniye Camii)
Galata Köprüsü Eminönü tarafı 1922

Levent'te bir Fransız kışlası


Fransız işgal komutanı General d’Esprey ve İngiliz işgal komutanı General (muhtemelen Harrington) 


Fransız işgal komutanı d’Esprey Galata'dan Şişhane'ye geçerken


İngiliz deniz piyadeleri Galata Köprüsü'nden geçerken


Fransız İşgal komutanının İstanbul'daki ikametgahı

Haliç'te bir İngiliz denizaltısıBoğazda işgal donanması
Bu sayfaya link ver !

1 yorum: