Yazınızı gönderin yayınlayalım.

Osmanlı İmparatorluğu'nda İlkler

Pin It

Osmanlı'nın İlk Başkenti neresiydi ?

Osmanlıların ilk Beylik merkezleri ve bir bakıma ilk başkentleri Söğüt Kasabası'dır. Daha sonra sırasıyla Yenişehir, Bursa, Edirne ve İstanbul başkent oldu. 

Osmanlı tarihinde ilk savaş ne zaman yapıldı ?

1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır. 


Osmanlı'nın ele geçirdiği ilk kale ?

Osman Bey'in ele geçirdiği ilk kale Kolca Hisar Kalesi'dir (1285). 


Osmanlı'nın ilk askeri anlaşması ?

Osman Bey'in ilk askeri anlaşması 1306 yılında Ulubad Tekfuru ile yapılan anlaşmadır. 

İlk fethedilen ada neresi ?

1308 yılında alınan İmralı Adası'dır. 


İmzalanan ilk barış anlaşması ?

1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır. 

Avrupa'da ilk ele geçirilen yer neresidir ?

"Rumeli" adı verilen, Gelibolu'da Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe limanıdır. 


 İlk Osmanlı madeni parası ne zaman bastırıldı ?

"Sikke" adı verilen ilk Osmanlı madeni parası Orhan Gazi adına 1327 yılında basılmıştır. 


İlk daimi ordu ne zaman kuruldu ?

İlk daimi ordu 1328 yılında Orhan Gazi Bey'in emriyle kurulmuş olup bu orduya "Yaya" adı verilmiştir. İlk şair padişah kimdi ?

Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmed'in babası İkinci Murad'dır. 


İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdi ?

Osmanlı padişahlarından İstanbul'u ilk kuşatan 'Yıldırım Bayezid'dir (1391). 


Savaş meydanında şehid olan padişah kimdi ?

Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehid olan ilk (ve tek) padişah Birinci Murad'dır (1389). (1. Kosovo Savaşı) 

İstanbul'a defnedilen ilk padişah kimdi ?

İstanbul'a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmed'dir. 


Ayasofya'da ilk cuma namazı ne zaman kılındı ?

Fethin sembolü olan Ayasofya'da ilk Cuma Namazı fetihten üç gün sonra 1 Haziran 1453 günü Akşemseddin tarafından kıldırılmış olup cemaat arasında Fatih ve O'nun şanlı askerleri hazır bulunmuşlardır. 


İstanbul'un ilk valisi ve kadısı kimdi ?

Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'a tayin edilen ilk vali Karıştıran Süleyman Bey'dir. 
İlk İstanbul Kadısı ise Hızır Bey Çelebi olup; bugünkü Kadıköy semti O'na tahsis edildiği için bu adı almıştır. 

İlk devşirme sadrazam kimdi ?

Devşirmelerden olup da Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Mahmud Paşa'dır. 

Afrika'da ilk Osmanlı toprağı

Önceleri Asya ve Avrupa'da toprakları bulunan Osmanlı İmparatorluğu'na ilk defa Afrika'da toprak kazandıran padişah Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim'dir. 

İstanbul'da öldürülen ilk padişah

İstanbul'da öldürülen ilk padişah, "Genç Osman" adıyla bilinen İkinci Osman'dır. 

Osmanlılarda ilk matbaa ne zaman ve kim tarafından kuruldu ?

Osmanlılarda ilk matbaa, Üçüncü Ahmed zamanında ve 1327 yılında faaliyete geçen İbrahim Müteferrika Matbaası'dır. 


Osmanlı'da ilk vapur ne zaman alındı ?

İlk vapur, İkinci Mahmud zamanında ve 1827 yılında satın alınmış olup halk arasında "Buğu gemisi" adıyla anılmıştır. 


İlk kıyafet kanunu ne zaman kim tarafından yayınlandı ?

İlk kıyafet kanunu 3 Mart 1829 yılında ve İkinci Mahmud zamanında yayınlanmıştır. Bu kanuna göre sarık ve cüppe ilmiye sınıfına ayrılmış olup devlet memurlarının fes, setre, pantolon ve kaput giymeleri kararlaştırılmıştır. 


İlk resmi gazeteyi kim ne zaman çıkardı ?

İlk gazete yine İkinci Mahmud döneminde ve 1 Kasım 1831 Salı günü yayınlanan Takvim-i Vakayi'dir. 

Osmanlı tarihinde ilk borçlanma kimin zamanında olmuştur ?

Sultan Mecid döneminde ve 1855 yılında olmuştur. 28 Haziran Perşembe günü Londra'da imzalanan anlaşma ile İngiltere ve Fransa'dan beş milyon İngiliz altını borç alınmıştır. 

İlk telgraf hattı ne zaman kuruldu ?

Türkiye'de ilk telgraf da yine Sultan Mecid döneminde kurulmuş, 9 Eylül 1855 Pazar günü faaliyete geçmiştir. 

Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı kimdir ?

Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı Sultan Aziz'dir 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür. 

İstanbul'da ilk metro ne zaman yapıldı ?

İstanbul'a ilk tünel yine Sultan Abdülaziz zamanında Fransız Mühendis Emile Gavand tarafından yapıldı ve bu tünel 17 Ocak 1874 günü hizmete girdi. Dünyanın üçüncü yeraltı treni olan bu tünel 575 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir. 

İlk Boğaziçi Köprü Proje çalışması ne zaman yapıldı ?

İlk Boğaziçi Köprü Projesi de Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yapıldı. 1900 yılında, Anadoluhisarı ile Rumeli Hisarı arasında bir köprü kurulması için Bosphorus Railroad Company adlı şirket çalışmalara başladı. Köprü üzerine demiryolu döşenmesi de planlanmıştı. Böylece, Avrupa'dan kalkan bir tren Bağdat'a kadar gidebilecekti. Ancak iç karışıklıklar ve Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi o zaman için bu projenin gerçekleştirilmesine engel oldu.


Bu sayfaya link ver !

0 yorum:

Bu sayfada bir iz bırakın, yorum yapın !