Yazınızı gönderin yayınlayalım.

Atatürk Kronolojisi

Pin It
  Atatürk 1881 yılında, Selanik'te doğdu.


• 1893 Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'ne başladı.

• 1896 Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.

• 13 Mart 1899 Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek, İstanbul'da Harp Okulu Piyade Sınıfına girdi.

• 10 Şubat 1902 Mustafa Kemal, Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle bitirerek, Harp Akademisi'ne girdi.

• 11 Ocak 1905 Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu.

• 5 Şubat 1905 Mustafa Kemal, Şam'da bulunan 5. Orduya atandı.

• 1906 Mustafa Kemal, Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.

• 1907 Mustafa Kemal gizlice Selanik'e geçip, orada da, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini kurdu.

• 20 Haziran 1907 Mustafa Kemal, Kolağası (kıdemli yüzbaşı) oldu.

• 20 Eylül 1907 Mustafa Kemal, Selanik'teki 3. Orduya atandı.

• 22.Haz.08 Mustafa Kemal, Selanik - Üsküp (şark) Demiryolları müfettişliğine atandı.

• 23 Temmuz 1908 İkinci Meşrutiyet ilan edildi.

• 17 Aralık 1908 İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, Meclis-i Mebusan açıldı.• 1908 Mustafa Kemal, Almancadan Osmanlıcaya çevirdiği, Berlin Askeri Üniversitesi eski müdürlerinden General Litzmann'ın, "Takımın Muharebe Talimi" kitabını yayınladı.

• 13 Nisan 1909 31 Mart Olayı oldu.

• 15-16 Nisan 1909 Mustafa Kemal, 31 Mart (13 Nisan) Olayı üzerine, ayaklanmayı bastırmakla görevli Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak, Selanikten İstanbul'a hareket etti.

• 6 Eylül 1909 Mustafa Kemal, Selanik'te 3. Ordu Piyade Subay Talimgahı Komutanı oldu.


• May.10 Mustafa Kemal, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın kurmay başkanı olarak, Arnavutluk harekatına katıldı.


• 13 Ocak 1910 -Mustafa Kemal, Selanik 3. Tümen kurmay başkanlığına atandı.


• 17-21 Eylül 1910 Mustafa Kemal, Fransa'da yapılan Pikardi manevralarına Türk Ordusu temsilcisi olarak katıldı.


• 1911 Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeliğine kabul edildi.


• 13 Eylül 1911- Mustafa Kemal, geçici olarak Trablusgarb Tümeni Kurmay başkanlığına atandı.
• 29 Eylül 1911- İtalyanlar, Trablusgarp'ı ele geçirmek için Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.


• 5 Ekim 1911- Mustafa Kemal, Tobruk'ta ve Derne'de, İtalyanlara karşı savunma ve oyalama savaşlarına katıldı.


• 27 Kasım 1911- Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseltildi.


• 8 Aralık 1911 - 24 Ekim 1912 Mustafa Kemal, Bingazi - Derne - Tobruk Bölgesinde, yerli halkı örgütleyerek, İtalyan kuvvetlerine karşı, başarılı direnişlerde bulundu.


• 5 Mayıs 1912 -Stokholm Olimpiyatlarında stadyumlarda ilk kez Türk Bayrağı dalgalandı.


• 8 Ekim 1912- Balkan Savaşları başladı. Mustafa Kemal, Bolayır'da kurulan kolordunun hareket şubesi müdürlüğüne getirildi.


• 15 Ekim 1912- Trablusgarp Savaşı sonunda, Osmanlı Devleti ile İtalya, Uşi Barış Antlaşması'nı imzaladılar. Trablusgarp ve Bingazi, İtalyanlara bırakıldı.


• 8 Kasım 1912 Yunanlılar Selanik'i işgal etti.


• 25 Kasım 1912- Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı Kuvayı Mürettebesi Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı.

• 1 Aralık 1912- Mustafa Kemal, Gelibolu'ya gitti.
• 21 Temmuz 1913- Mustafa Kemal, Kolordu Kurmay Başkanı olduğu Bolayır Kolordusu ile, 1. Balkan Savaşlarında kaybedilen Edirne yi geri aldı.

• 27 Ekim 1913- Mustafa Kemal, Sofya Askeri Ateşesi oldu. Aynı gün Fethi Okyar ise Sofya Büyükelçisi olarak atandı.

• 1 Mart 1914- Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

• 20 Ocak 1915- Mustafa Kemal, Sofya'dayken 19. Tümen Komutanlığına atandı.


• 25 Şubat 1915- Mustafa Kemal'in komutasındaki 19. Tümen, Fransız ve İngilizlerin Çanakkale'yi topa tutması üzerine Eceabat Bölgesine gönderildi.

• 25 Nisan 1915 Çanakkale Boğazından geçmeleri engellenen İtilaf Devletleri, Arıburnu'na asker çıkardı. Mustafa Kemal, tümeniyle düşman birliklerini Conkbayırında durdurdu.

• 30 Nisan 1915 -19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'e madalya verildi.

• 1 Haziran 1915- Mustafa Kemal, Albaylığa yükseltildi.

• 8-9 Ağustos 1915- Mustafa Kemal, Anafartalar Komutanlığı'na atandı.

• 10 Ağustos 1915- Mustafa Kemal, bizzat idare ettiği taarruzla, Anafartalar cephesinde düşmanı geri attı. I. Anafartalar Zaferi kazanıldı.

• 17 Ağustos 1915- Mustafa Kemal, Anafartalar’dan sonra Kireçtepe'de de zafer kazandı.

• 19 Ağustos 1915- Mustafa Kemal, 16. Kolordu Komutanı oldu. (Aynı zamanda Anafartalar Grubu Komutanı)

• 21 Ağustos 1915- Mustafa Kemal, II. Anafartalar Zaferi'ni kazandı.

• 10 Aralık 1915- Harbiye Nezareti emrine giren Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi'nden ayrıldı.

14 Ocak 1916- Mustafa Kemal, Edirne'de 16. Kolordu Komutanlığına atandı.

• 15 Mart 1916- Mustafa Kemal, Edirne'den Diyarbakır'a kaydırılan 16. Kolordu komutanı olarak Doğu Cephesinde göreve başladı.

• 1 Nisan 1916- Mustafa Kemal, Miralaylığa (Tümgeneral) yükseltildi.

• 7-25 Nisan 1916- Mustafa Kemal, Doğu'da Rusların saldırısını püskürttü.

• 28 Nisan 1916- Irak Cephesindeki savaşlarda, Kutülamare bölgesinde, beş aydır kuşatma altında olan İngiliz birlikleri, teslim oldu.

• 7-8 Ağustos 1916- Bitlis ve Muş, Ruslardan geri alındı.

• 7 Mart 1917 -Mustafa Kemal, Diyarbakır'daki 2. Ordu Komutan Vekilliğine geçici bir süre için atandı.,

• 16 Mart 1917- Mustafa Kemal, Diyarbakır'daki 2. Ordu Komutanlığı'na asıl olarak atandı.

5 Temmuz 1917- Mustafa Kemal, Halep'teki 7. Ordu Komutanlığı'na atandı.

• 9 Eylül 1917- Avusturya Macaristan Hükümeti Mustafa Kemal'e, ikinci rütbe harp alameti Askeri Liyakat madalyası verdi.

• 20 Eylül 1917- Mustafa Kemal, 7. Ordu Komutanı sıfatıyla, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu İstanbul'a gönderdi.

• 6 Ekim 1917- Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa ettiğini bir yazı ile Enver Paşa'ya bildirdi.

• 15 Ekim 1917- 7. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılan Mustafa Kemal, 2. Ordu komutanı sıfatıyla, izinli olarak İstanbul'a döndü.

• 15 Aralık 1917- Mustafa Kemal, Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gitti.

• 16 Aralık 1917- Mustafa Kemal'e "Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı" verildi.

• 19 Şubat 1918 -Mustafa Kemal, Alman İmparatoru tarafından, birinci rütbeden Kılıçlı Cordon ve Prussu nişanı ile taltif edildi.

• 7 Ağustos 1918 -Mustafa Kemal, Filistin'de bulunan 7. Ordu Komutanlığı'na ikinci defa atandı.

• 16 Ağustos 1918- Mustafa Kemal Paşa, Halep kuzeyinde bir savunma hattı kurmaya çalıştı.

• 1 Eylül 1918 -7. Ordu Komutanlığı görevine başladı.

• 30 Eylül 1918 Bozguna uğrayan Yıldırım Ordular Grubu, 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın gözetiminde derlenip toparlandı.

• 1 Ekim 1918 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa, bölge valileri ile danışma toplantısı yaptı.

• 26 Ekim 1918 Mustafa Kemal'in komuta ettiği 7. Ordu Birlikleri, İngilizlerin taarruzunu Halep'in kuzeyinde, bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurdu.

• 30 Ekim 1918 Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grup Komutanı oldu.

• 3 Kasım 1918 İskenderun'a gelen bir İngiliz ve Fransız subayı, İskenderun'a kuvvet çıkarılacağını bildirdi. Mustafa Kemal Paşa bunu reddetti.

• 5 Kasım 1918 Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması hakkındaki görüşlerini, bir raporla Başkomutanlığa bildirdi.

• 7 Kasım 1918 Yıldırım Ordular Grubu kaldırıldı. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye nezareti emrine alındı.

• 13 Kasım 1918 Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması üzerine, İstanbul'a geldi.

• 21 Kasım 1918 Mustafa Kemal, Fethi Bey (Okyar) ile birlikte, Minber gazetesini çıkardı.

• 30 Nisan 1919 Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi oldu. (Bu ordu yeniden kuruldu)

• 5 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a atanma emri, Takvimi Vekayi'de yayınlandı.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşı başladı.

Bu sayfaya link ver !

0 yorum:

Bu sayfada bir iz bırakın, yorum yapın !