Yazınızı gönderin yayınlayalım.

Osmanlı borçlarını hangi ülkeler ödedi ?

Pin It

Yakın tarihimizin çok iyi bilinmeyen bölümlerinden biri de Osmanlı borçlarının Lozan’dan sonraki durumudur. Önce Lozan’ı kısaca anımsayalım: Lozan’da Osmanlı borçları konusunda İsmet Paşa’nın iki büyük başarısı vardır.

Birinci olarak bu borçlar, Lozan’la kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin dışında kalan ve eski Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları üzerinde bulunan ülkeler arasında da paylaştırılmıştır.

İkinci olarak bu paylaşma, sadece faizleri değil, ana parayı da kapsayacak biçimde hesaplanmıştır. Türk Ansiklopedisi‘nden aldığım aşağıdaki liste, Osmanlı borçlarının her devlete düşen hissesini göstermektedir:


Türkiye – 84,597,495 TL
Suriye – Lübnan – 11,108,858 TL
Yunanistan – 11,054,534 TL
Irak – 6,772,142 TL
Yugoslavya 5,435,597 TL
Filistin – 3,284,429 TL
Bulgaristan – 1,776,354 TL
Arnavutluk – 1,633,233 TL
Hicaz (S. Arabistan) – 1,499,518 TL
Yemen – 1,182,104 TL
Ürdün – 733,610 TL
İtalya – 243,200 TL
Necit (S. Arabistan) – 129,150 TL
Maan (Güney Arabistan) – 128,728 TL
Asir (S. Arabistan) – 26,138 TL

Lozan’dan sonra Duyun-u Umumiye idaresi kaldırıldı ve yerine Paris’te bir yönetim kuruldu. Duyun-u Umumiye’nin bütün malları ve kadroları Türkiye’ye devredildi.

Daha sonra 1933′te Osmanlı borçları yeniden gözden geçirildi ve bu tarihten sonra yapılan muntazam ödemelerle, konulan süreden 29 yıl önce, 1954 yılında genç Cumhuriyet kendi payına düşen bütün borçları ödedi. İtalya 1926′da, Filistin 1928′de, Suriye ve Lübnan 1933′te, Irak 1934′te, Ürdün ve Maan 1945′te, Bulgaristan 1955′te, Yugoslavya 1960′ta borçlarını ödemişlerdir. Bunlara karşılık, Yunanistan, Suudi Arabistan (Hicaz, Necit, Asir), Arnavutluk ve Yemen hiçbir borç ödemesinde bulunmamışlardır.Görüldüğü gibi, Batılı alacaklılar, borçlar konusunda bile ülkeler arasında ayrımcılık yapmışlar ve aralarında Yunanistan’ın da bulunduğu bazı ülkeler hiçbir ödeme yapmadan bu yükümlülüklerinden kurtulmuşlardır. Bu da tarihin tatsız olaylardan biridir.

Emre Kongar "Tarihimizle Yüzleşmek"

Bu sayfaya link ver !

0 yorum:

Bu sayfada bir iz bırakın, yorum yapın !