Yazınızı gönderin yayınlayalım.

Self-Determinasyon (Öz Belirtim yada Geleceklik Hakkı)

Pin It
Self-Determinasyon nedir ? Öz Belirtim-Geleceklik Hakkı

Geleceklilik hakkı yada öz belirtim de denilen, ulusların geleceklerini kendilerinin tayin etmeleri ilkesidir.Yani ulusların, bir ulus ya da yabancı bir güce bağımlı olmadan ayrı bir devlet halinde örgütlenebilmesi anlamına gelir.

I. Dünya Savaşı sonunda ABD başkanı Wilson yayınladığı 14. noktasının sonuncusunda ulusların geleceklerini kendilerinin tayin etmelerinden bahsetmekteydi. Ancak Wilson'un bu ilkesinin tüm ülkelere uygulanması için yaptığı girişimler başarısız olmuştur. Sadece savaştan yenilgi ile çıkan devletlere kısmen uygulanabilmiştir.II. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle sömürge altındaki ülkelerin bağımsızlık istekleri ile başlayan ulusçuluk hareketleri, ulusların kendi kaderlerini tayin etmeleri ilkesini yeniden ön plana çıkarmıştır. Bu sorunların en çok tartışıldığı BM organlarında bu ilke modern siyasal dilin en çok kullanılan sözcüklerinden biri olmuştur.

Bu sayfaya link ver !

0 yorum:

Bu sayfada bir iz bırakın, yorum yapın !