Yazınızı gönderin yayınlayalım.

Pax Romana nedir ?

Pin It

Bu terim, M.Ö. 27'de Roma İmparatoru Augustus Caesar'ın tahta çıkışıyla Roma'nın bir cumhuriyet olmaktan çıkıp imparatorluğa dönüşmesi ile M.S. 180 yılında Marcus Aurelius'un ölümüne kadar olan 200 yıllık dönemi tanımlar.

Roma bu dönemde, hiçbir ülkenin karşı koymaya cesaret edemiyeceği bir askeri ve ekonomik güce dayanan bir imparatorluk kurmuştur.Öncesinde ve sonrasında gelen iç savaşlarla dolu iki asırla karşılaştırıldığında, imparatorluk bu dönemde görece istikrarını korumuştur.Kimin Roma'yı yöneteceği veya Roma'nın kimi yöneteceği konusunda sürekli patlak veren iç savaşlar bu dönemde pasif halde tutulmuştur.

Bu dönemle ilgili Edward Gibbon'un "The Decline and Fall of the Roman Empire" isimli kitabında şöyle denilmektedir;

"Roma silahlarının korkusu, imparatorlara ağırlık ve saygınlık kazandırıyordu.Barışı korumak için sürekli savaş hazırlığında olmak zorundaydılar."

Bu sayfaya link ver !

0 yorum:

Bu sayfada bir iz bırakın, yorum yapın !