Yazınızı gönderin yayınlayalım.

İstanbul'un İşgal Edilmesi

Pin It

30 Ekim 1918'da Osmanlı ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bir sonucu olarak İtilaf kuvvetleri 13 Kasım 1918 tarihinde başkent İstanbul'a girmiştir.

7 Kasım'da 55 parçalık donanma ile Çanakkale Boğazını geçen işgal kuvvetleri 13 Kasım günü 3500 askerle İstanbul'a girdiler.İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar'dan oluşan işgalcilerin İstanbul'a girmeleri ile 465 yıllık başkente ilk kez yabancılar askeriyle giriyor, millet esaretle tanışıyordu.

İşgalden önce 1 Kasım'da hükümetteki İttihat ve Terakki'nin kendisini lağvetmesinin sonucunda 23 Kasım'da Ahmet İzzet Paşa yeni hükümeti kurdu.

İşgal altındaki İstanbul'da İttihatçılar yargılandı, Mondros ve Malta'ya sürgüne gönderildi. Türk ordusu, anlaşma hükümlerince terhis ediliyordu.İşgal Kuvvetleri resmi ve sivil birçok yöneticiyi, askeri, aydını savaş suçlusu ilan ederek tutukladılar, sürgüne gönderdiler.

Ancak 16 Mart 1920'de İşgal kuvvetleri bütün karakollar ve devlet binalarını bastı ve kontrolü altına aldı.Meclis-i Mebusan basıldı, vekillerin bir kısmı sürgüne gönderildi.Kaçabilenler ise Anadolu'ya gelerek Milli Mücadele'ye katıldı.


Bu sayfaya link ver !

0 yorum:

Bu sayfada bir iz bırakın, yorum yapın !